Новини Разград

Филм - Дни на Европа в Разград 2015

Брошура - Оперативните програми в България 2014-2020

Втори филм за успешни европроекти в Разградска област 2007-2015

Втори справочник - ОИЦ Разград: Дейност и услуги в подкрепа на местната общност

Филм - Дни на Европа в Разград 2014

Брошура - Успешни европроекти в област Разград 2007-2015

Благодарствени адреси и писма за подкрепа до ОИЦ-Разград

Филм за услугите и дейността на ОИЦ-Разград

Видеофилм за европроектите в област Разград 2007-2013

Справочник - ОИЦ Разград: Дейност и услуги в подкрепа на местната общност

Брошура - Значими проекти в Лудогорието за периода 2007-2013

01.10.2015ОИЦ-РАЗГРАД Е СЪОРГАНИЗАТОР НА ВОЛЕЙБОЛНА ЛИГА ’X 2015

Ученическата волейболната лига през тази година се провежда през октомври и е в чест на Европейското първенство по воле ...

30.09.2015ПРИКЛЮЧИ ПРОЕКТ НА АСОЦИАЦИЯ ИНТЕГРО

Проектът „Нашият живот ‒ в нашите ръце" на Асоциация Интегро е естествено продължение на цялостната дейност на орг ...

28.09.2015ИЗЛОЖЕНИЕ НА РАЗГРАДСКИ НПО СЕ ПРОВЕДЕ В БИБЛИОТЕКАТА

Представители на неправителствения сектор от областта имаха възможност да представят своите организации, обществената з ...

25.09.2015РЕГИОНАЛНАТА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА И ЗЕМЕДЕЛСКА КАМАРА В РАЗГРАД НАВЪРШИ 25 ГОДИНИ

Празничното събитие се проведе вчера в конферентната зала на изградения по европроект интерактивен музей „Абритус" ...

24.09.2015ОИЦ – РАЗГРАД ОТБЕЛЯЗА 25 ГОДИНИ ИНТЕРРЕГ

Областен информационен център (ОИЦ) - Разград, част от мрежата от 28 информационни центъра в страната се включи в кампа ...

24.09.2015РЕКОНСТРУКЦИЯТА НА ВиК МРЕЖАТА И ПСОВ В РАЗГРАД ПРЕДСТОИ

Първият етап на проекта „Доизграждане, реконструкция на съществуващата канализационна и водопроводна мрежи и пречистват ...

23.09.2015УПРАВИТЕЛЯТ НА ОИЦ ‒ СРЕД ПЪРВИТЕ СЪБЕСЕДНИЦИ В НОВОТО ИНТЕРНЕТ РАДИО РАЗГРАД

Седмица след старта на интернет платформата на Радио Разград, управителят на Областния инфомационен център Юлиян Данаил ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.