Новини Пловдив

08.09.2015Областен информацонен център – Пловдив представи в Баня и Калояново актуални възможности за еврофинансиране

Областен информационен център - Пловдив (ОИЦ - Пловдив) представи в Баня, община Карлово и Калояново актуални възможнос ...

07.09.2015ОИЦ – Пловдив представи в Труд възможностите за еврофинансиране

Областен информационен център - Пловдив представи в Труд, община Марица възможностите за еврофинансиране. Това стана на ...

01.09.2015ОИЦ – Пловдив се включи в празниците на Кричим и Лъки с открити приемни за еврофондовете

Областен информационен център - Пловдив се включи активно в празниците на Кричим и Лъки, на които градовете по традиция ...

31.08.2015ОИЦ – Пловдив представи в община Марица модула за електронно кандидатстване по проекти

Областен информационен център - Пловдив представи в община Марица възможностите за работа с модула „Е - кандидатстване& ...

21.08.2015Областен информацонен център – Пловдив представи в Перущица и Хисаря актуални възможности за еврофинансиране

Областен информационен център - Пловдив (ОИЦ - Пловдив) представи в Перущица и Хисаря актуални възможности за европейск ...

17.08.2015ОИЦ – Пловдив представи в Бряновщица възможности за проекти с европейсо финансиране

Областен информационен център - Пловдив представи в курорта Бряновщица, община Родопи, актуални възможности за проекти ...

13.08.2015Стотици се веселиха за Международния ден на младежта, ОИЦ – Пловдив раздаде много награди

Стотици младежи заедно отбелязаха с много веселие, игри и музика в Пловдив, Международния ден на младежта. Мащабната пр ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.