Новини Плевен

Информационен бюлетин № 41 - м. юли 2015

Информационен бюлетин № 40 - м. юни 2015

Информационен бюлетин № 39 - м. май 2015

Информационен бюлетин № 38 - м. Април 2015

Архив информационен бюлетин - II полугодие на 2014 г.

Архив информационен бюлетин - I полугодие на 2014 г.

Информационен бюлетин № 37 - м. март 2015

Анкета: "Да създадем заедно България 2020"

Информационен бюлетин № 36 - м. февруари 2015

Информационен бюлетин № 35 - м. януари 2015

Архив Информационен бюлетин за 2013 г. (трета част)

Архив информационен бюлетин за 2013 (втора част)

Архив Информационен бюлетин за 2013 (първа част)

Архив информационни бюлетини за 2012 г. (втора част)

Архив Информационни бюлетини за 2012 г. (първа част)

25.09.2015ОИЦ – Плевен представи отворени процедури по ОП НОИР пред граждански организации

Със среща с   граждански организации продължава активното представяне на двете отворени процедури „Образователна интегр ...

23.09.2015ОИЦ – ПЛЕВЕН ОТБЕЛЯЗВА 25 ГОДИНИ ИНТЕРРЕГ

 Областен информационен център - Плевен проведе изнесена приемна на площад „Възраждане" в гр. Плевен. Събитието бе ...

11.09.2015ОИЦ – ПЛЕВЕН В ЧЕТИРИ ОБЩИНИ ОТ ОБЛАСТТА

ОИЦ - Плевен проведе четири последователни срещи в общините Левски, Пордим, Долни Дъбник и Искър, за да представи предс ...

20.08.2015ОИЦ – ПЛЕВЕН ПОСРЕЩА ПОЕТИ И ПИСАТЕЛИ

 Гости на ОИЦ - Плевен бяха български и руски поети и писатели.  Творците се запознаха с европейската кохезионна полити ...

22.07.2015ОИЦ – ПЛЕВЕН В ПОДКРЕПА НА БЕЗРАБОТНИТЕ

В организирания цикъл от срещи с работодатели, представители на подпомагащи бизнеса организации, центрове за професиона ...

08.07.2015ОИЦ – ПЛЕВЕН СТАРТИРА ВТОРИ ЦИКЪЛ СРЕЩИ ЗА 2015 ГОДИНА

ОИЦ - Плевен представи програмен период 2014 - 2020 пред представители на Факултет „Авиационен" на НВУ - Долна Мит ...

29.06.2015ОИЦ – ПЛЕВЕН ПОСРЕЩА МЛАДИ ХУДОЖНИЦИ

Експертите от ОИЦ - Плевен бяха домакини на млади художници от цялата страна. Залите на Центъра се изпълниха с деца уча ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.