Новини Перник

06.10.2015ОИЦ – ПЕРНИК ПРЕДСТАВИ ПЪРВИТЕ ОТВОРЕНИ ПРОЦЕДУРИ ПО ОПНОИР

Екипът на Областния информационен център - Перник представи първите отворени процедури за набор на проектни предложения ...

28.09.2015ОИЦ – ПЕРНИК СЕ ВКЛЮЧИ В ИНИЦИАТИВАТА „ДА ЧЕСТВАМЕ ЗАЕДНО 25 ГОДИНИ ИНТЕРРЕГ“

Областният информационен център - Перник организира отворена приемна, на която жители и гости на областния град имаха в ...

08.06.2015ЕВРОФОНДОВЕТЕ – ПОДКРЕПА ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН, УСТОЙЧИВ И ПРИОБЩАВАЩ РАСТЕЖ

В Двореца на културата - гр. Перник на Конференция, посветена на европейското финансиране, Областният информационен цен ...

29.05.2015ЗАСИЛЕН ИНТЕРЕС КЪМ ЕВРОПЕЙСКОТО ФИНАНСИРАНЕ ОТЧИТАТ ОТ ОИЦ - ПЕРНИК

За първите 5 месеца на 2015 година Областният информационен център - Перник е провел 26 информационни срещи с 666 участ ...

28.05.2015ОИЦ – ПЕРНИК ПРЕДСТАВИ ПРОЦЕДУРАТА „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“ ПО ОПРЧР

На информационна среща с целева група - представители на общинските администрации от Пернишкия регион, Областният инфор ...

26.05.2015ОИЦ – ПЕРНИК ПРЕДСТАВИ ПРЕД БИЗНЕСА ПЪРВАТА ОТВОРЕНА ПРОЦЕДУРА ПО ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“

Областният информациоинен център - Перник проведе информационна среща с целеви групи - представители на бизнеса. Тема н ...

12.05.2015ПЕРНИЧАНИ ПРАЗНУВАХА ЗАЕДНО ДЕНЯ НА ЕВРОПА

Областният информационен център - Перник, съвместно с община Перник организира празничен концерт за честването на Деня ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.