Новини Пазарджик

23.07.2015ОИЦ – Пазарджик представи процедура „Ново работно място 2015“ пред работодатели

Днес, 23 юли 2015 г. от 10:00 часа в Пленарна зала на Община Пазарджик, ОИЦ - Пазарджик проведе информационна среща по ...

22.05.2015ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ

  На 12 и 22 май 2015 г. екипът на Областен информационен център - Пазарджик организира информационни срещи с ученици ...

18.05.2015Годишна среща на местните власти на Югоизточна Европа

В периода 17 - 18 май 2015 г. Областен информационен център - Пазарджик се включи в Годишната среща на местните власти ...

09.05.2015ОИЦ-Пазарджик закри кампанията „Да създадем ЗАЕДНО България 2020“

  В Деня на Европа - 9 май 2015 г. (събота) от 11.00 ч. на площад „Константин Величков" в град Пазарджик Об ...

21.04.2015Стартира втора фаза от Национална кампания „Да създадем заедно България 2020“

  От 23 април 2015 г. стартира фаза II от Национална кампания „Да създадем заедно България 2020" в Пазард ...

18.03.2015Прилагане на правилата за информация и комуникация за периода 2014-2020 ще представя ОИЦ-Пазарджик

На 18 март 2015 г. Областен информационен център (ОИЦ) - Пазарджик стартира серия от информационни срещи по общините в ...

16.03.2015Стартира национална информационна кампания "Да създаваме заедно България 2020"

От 16 март 2015 г. започва националната информационна кампания на Мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.