Новини Монтана

22.07.2015ФИРМИ, НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЩИНИ СЕ ЗАПОЗНАХА С ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЕТОСТ ПО ОПРЧР

Над 50 представители на фирми, неправителствени организации и общини участваха в информационната среща на Областен инфо ...

10.06.2015ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – МОНТАНА ОТЧЕТЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА

На 10 юни 2015 г. екипът на Областен информационен център - Монтана отчете постигнатите резултати от изпълнението на пр ...

04.06.2015ИЗЦЯЛО ЕЛЕКТРОННО ЩЕ Е КАНДИДАТСТВАНЕТО И ОТЧИТАНЕТО НА ПРОЕКТИТЕ ПО ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ

На 4 юни (четвъртък) 2015 г. Областен информационен център - Монтана организира информационна среща - обучение за предс ...

04.05.2015ОБЛАСТИТЕ, В КОИТО ЩЕ СЕ ИНВЕСТИРАТ СРЕДСТВА ОТ ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ ПРЕЗ 2015 Г., ПРЕДСТАВИ ОИЦ – МОНТАНА

В периода 16 - 30 април 2015 г. Областен информационен център - Монтана проведе 11 информационни срещи в общините от об ...

17.04.2015ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА МАШИНИ И НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ ОТ МИКРО, МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Областен информационен център - Монтана представи на 17 април 2015 г. пред фирми от областния град първата процедура за ...

06.04.2015ПОСЛЕДНА СЕДМИЦА ОТ КАМПАНИЯТА „ДА СЪЗДАДЕМ ЗАЕДНО БЪЛГАРИЯ 2020“ В ОБЛАСТ МОНТАНА

Близо 200 анкетни карти са получени в Областен информационен център - Монтана в рамките на националната кампания „Да съ ...

27.03.2015ВТОРА УСПЕШНА СЕДМИЦА ОТ КАМПАНИЯТА „ДА СЪЗДАДЕМ ЗАЕДНО БЪЛГАРИЯ 2020“ В ОБЛАСТ МОНТАНА

В периода 23 - 27 март 2015 г. експертите на ОИЦ - Монтана събраха мненията на граждани и представители на общинска ад ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.