Новини Ловеч

Бюлетин ОИЦ - Ловеч бр.11, 2014 г.

Бюлетин ОИЦ - Ловеч, бр.10, 2014 г.

Бюлетин ОИЦ - Ловеч бр.9, 2014 г.

Бюлетин ОИЦ - Ловеч бр.8, 2014 г.

Бюлетин ОИЦ - Ловеч бр.7, 2014 г.

Бюлетин ОИЦ - Ловеч бр.6, 2014 г.

Бюлетин ОИЦ - Ловеч бр. 5, 2014 г.

Бюлетин ОИЦ - Ловеч бр. 4, 2014 г.

Бюлетин ОИЦ - Ловеч бр. 3, 2014 г.

Бюлетин ОИЦ - Ловеч бр. 2, 2014 г.

Бюлетин ОИЦ - Ловеч бр. 1, 2014 г.

Бюлетин "Добри практики 2013"

Бюлетин ОИЦ - Ловеч архив 2013 г.

Бюлетин ОИЦ - Ловеч архив 2012 г.

23.07.2015ОИЦ-Ловеч отново провокира интерес с информационна среща

На информационна среща, проведена на 23 юли в залата на Барокова къща, Областният информационен център /ОИЦ/ в Ловеч ...

29.05.2015ОИЦ – Ловеч продължава уверено напред!

ОИЦ - Ловеч продължава да работи до края на 2015 г. - това стана ясно на проведената на 29 май пресконференция за от ...

27.05.2015"ТРИ ГОДИНИ ЗАЕДНО" - Областен информационен център - Ловеч в успешни партньорства с общините от областта

В осем поредни срещи в периода 18-22 май 2015 г. екипът на Областен информационен център-Ловеч се срещна със свои па ...

13.05.2015ОИЦ – Ловеч отчетe пред медиите Националната инициатива „Да създадем ЗАЕДНО България 2020“

На 13 май 2015 г. от 14:00 ч. в залата на Областен информационен център - Ловеч се проведе пресконференция с предста ...

05.05.2015ОИЦ-Ловеч в тематични събития по инициативата „Да създадем ЗАЕДНО България 2020“

От 16 април до 29 април 2015 г. Областен информационен център - Ловеч проведе тематичните събития от втория етап на ...

03.04.2015ОИЦ – Ловеч събра 620 предложения за по-добра България 2020

Във връзка със стартиралия вече нов програмен период 2014 - 2020 г., по инициатива на Дирекция „Програмиране на сред ...

16.03.2015ОИЦ – Ловеч проведе първите събития от Националната инициатива „Да създадем ЗАЕДНО България 2020“

На 16 март 2015 г. в Камерната зала на НЧ „Наука- 1870", гр. Ловеч, от 11.00 ч. Областен информационен център - Лове ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.