Новини Кърджали

25.09.2015ОИЦ-Кърджали участва в информационен ден на ОПНОИР

Днес в Кърджали  се състоя информационен ден на ОП„Наука и образование за интелигентен растеж" (ОП НОИР), като час ...

25.09.2015Да честваме заедно Интеррег

Областен информационен център - Кърджали  се включи с изнесена приемна в Кампанията за популяризиране на проектите, реа ...

09.09.2015Областен информацонен център – Кърджали представи в Джебел и Черноочене актуални възможности за еврофинансиране

Областен информационен център - Кърджали (ОИЦ - Кърджали) представи в Джебел и Черноочене актуални възможности за европ ...

28.08.2015АКТУАЛНИ ПРОЦЕДУРИ БЯХА РАЗЯСНЕНИ НА ОТКРИТ ЩАНД НА ОИЦ-КЪРДЖАЛИ

Областен информационен център (ОИЦ) - Кърджали организира открита приемна в.Крумовград с рекламно-информационен щанд за ...

20.08.2015ОИЦ Кърджали представи в Кирково възможности за проекти с европейско финансиране

Областен информационен център - Кърджали представи в община Кирково актуални възможности за проекти с европейско финанс ...

20.07.2015ОИЦ-Кърджали представи нови схеми за кандидатстване

Възможностите за усвояване на европейски средства по новата ОП „Развитие на човешките ресурси" за бизнеса, неправи ...

13.07.2015Откриха най-мащабният проект, реализиран в община Момчилград досега

Областен информационен център-Кърджали взе участие в откриването на модерната пречиствателна станция за отпадъчни во ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.