Новини Добрич

24.07.2015„Активни“ и „Ново работно място 2015“ бяха представени пред бенефициенти в Област Добрич

С информационна среща в Община Балчик, завърши цикълът от срещи, които ОИЦ-Добрич проведе в пет общини от Областта. По ...

03.06.2015Бизнесът в Област Добрич получи информация за стартиралата процедура „Повишаване на производствения капацитет на МСП” от първо лице

Пред пълна зала в базата на „GS Строймаркет „ индустриална зона бе представена процедурата „Повишаване на производствен ...

20.05.2015Община Крушари с готовност за кандидатстване по схема „Независим живот“

Целият екип на общинска администрация Община Крушари, който ще работи по изпълнение на процедурата на директно предоста ...

11.05.2015С концерт и томбола приключи „Да създадем заедно България 2020“ в Област Добрич

В деня на Европа с мащабен концерт завърши националната кампания „Да създадем заедно България 2020" в област Добр ...

09.05.2015Наградени бяха участниците в конурса „Създай бъдещият облик на своето населено място"

В конкурса „Създай бъдещият облик на своето населено място", участие взеха близо 35 деца и младежи. Конкурсът бе ор ...

16.03.2015ОИЦ- Добрич започна изпълнение на Национална кампания „Да създадем заедно България 2020“

  Кампанията е на Мрежата от 28 информационни центъра, част от която е и  Областен информационен център - Добрич ...

13.03.2015Две Оперативни програми бяха представени в Община Шабла

Новата Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" (ОПНОИР), която ще се изпълнява в България ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.