Календар

ОИЦ – СТАРА ЗАГОРА С ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ПО ОПНОИР В БРАТЯ ДАСКАЛОВИ

15.10.2015 | 09:30

На 15.10.2015 г. от 9.30 часа в залата на община Братя Даскалови, Областният информационен център - Стара Загора организира информационна среща на тема: „Актуални възможности за финансиране по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. На срещата са поканени представители на училища, детски градини, НПО, община, медии и всички заинтерeсовани лица. 

Семинар на ОИЦ-Варна за жени-предприемачи

15.10.2015 | 11:00

На 15 октомври 2015 г. от 11 ч. в Галерия „Импулс“ във Варна (ул. „Иван Аксаков“ № 57) ще се проведе семинар за жени-предприемачи на тема „Актуални възможности за европейско финансиране на бизнеса“. Ще бъдат представени актуални и предстоящи процедури за кандидатстване по оперативните програми „Иновации и конкурентоспособност“ и „Развитие на човешките ресурси“, както и успешно изпълнени европроекти на фирми във Варна. Събитието се организира от Областен информационен център - Варна съвместно с Дирекция „Европейски и национални оперативни програми“ при Община Варна и Асоциация „Да съхраним жената“.  

ОИЦ – БЛАГОЕВГРАД ПРЕДСТАВЯ ДВЕ СХЕМИ ПО ОПНОИР В МИКРЕВО

15.10.2015 | 11:00

На 15 октомври 2015 г. /четвъртък/ екипът на Областен информационен център – Благоевград ще проведе информационна среща в с. Микрево. Целта на срещата е представяне на схемите „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ и „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/ или търсещи международна закрила“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. За участие в събитието са поканени общински служители, НПО, директори и служители в училища и детски градини в общината. Информационната среща ще се проведе в залата на читалище „Братя Миладинови“ от 11.00 часа. 

ОИЦ – СТАРА ЗАГОРА С ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ПО ОПНОИР В ПАВЕЛ БАНЯ

15.10.2015 | 14:00

На 15.10.2015 г. от 14.00 часа в зала "Mладост" на читалище „Напред“, гр. Павел баня, Областният информационен център - Стара Загора организира информационна среща на тема: „Актуални възможности за финансиране по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. На срещата са поканени представители на училища, детски градини, НПО, община, медии и всички заинтерeсовани лица. 

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.