Календар

Изнесена приемна с ОИЦ – Смолян в гр. Мадан

09.10.2015 | 10:00

 На 09 октомври, петък от 10:00 часа в гр. Мадан в залата на Общинска администрация Областен информационен център – Смолян ще организира информационна среща, където ще бъдат представени отворените процедури по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020г., както и други актуални възможности за европейско финансиране.

ОИЦ – БЛАГОЕВГРАД ПРЕДСТАВЯ ДВЕ СХЕМИ ПО ОПНОИР В БАНСКО

09.10.2015 | 11:00

На 9 октомври 2015 г. /петък/ екипът на Областен информационен център – Благоевград ще проведе информационна среща в гр. Банско. Целта на срещата е представяне на схемите „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ и „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/ или търсещи международна закрила“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. За участие в събитието са поканени общински служители, НПО, директори и служители в училища и детски градини в общината. Информационната среща ще се проведе в залата на Туристически информационен център от 11.00 часа. 

Информационна среща на ОИЦ – Монтана във Вълчедръм

09.10.2015 | 11:00

На 9 октомври 2015 г. (петък) от 11 часа в Основно училище „Васил Левски” във Вълчедръм Областен информационен център – Монтана (ОИЦ – Монтана) ще проведе информационна среща за представяне на актуални процедури по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. 

ОИЦ – КЮСТЕНДИЛ ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ДУПНИЦА

09.10.2015 | 11:00

 На 09 октомври 2015 г. (петък) от 11:00 ч. екипът на ОИЦ – Кюстендил ще представи отворени процедури по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 -2020. Срещата ще се проведе в Кръглата зала, ет. 4, в сградата на Община Дупница. На срещата са поканени общински служители, представители на неправителствени организации, училища, детски градини, медии, заинтересовани лица.

Изнесена приемна с ОИЦ – Смолян в гр. Рудозем

09.10.2015 | 14:00

На 09 октомври, петък от 14:00 часа в гр. Рудозем в залата на Туристически център Областен информационен център – Смолян ще организира информационна среща, където ще бъдат представени отворените процедури по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020г., както и други актуални възможности за европейско финансиране. 

Информационна среща на ОИЦ – Монтана в Якимово

09.10.2015 | 14:00

На 9 октомври 2015 г. (петък) от 14 часа в Читалище „Алекси Беремлиев 1926” в Якимово Областен информационен център – Монтана (ОИЦ – Монтана) ще проведе информационна среща за представяне на актуални процедури по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. 

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.