Календар

ОИЦ – БЛАГОЕВГРАД ПРЕДСТАВЯ ДВЕ СХЕМИ ПО ОПНОИР В ХАДЖИДИМОВО

08.10.2015 | 11:00

На 8 октомври 2015 г. /четвъртък/ екипът на Областен информационен център – Благоевград ще проведе информационна среща в гр. Хаджидимово. Целта на срещата е представяне на схемите „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ и „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/ или търсещи международна закрила“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. За участие в събитието са поканени общински служители, НПО, директори и служители в училища и детски градини в общината. Информационната среща ще се проведе в залата на Общински съвет от 11.00 часа. 

ОИЦ – КЮСТЕНДИЛ ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В РИЛА

08.10.2015 | 11:00

На 08 октомври 2015 г. (четвъртък) от 11:00 ч. екипът на ОИЦ – Кюстендил ще представи актуална информация за отворени и предстоящи процедури по оперативните програми. Срещата ще се проведе в Културно - информационния център в град Рила. На срещата са поканени общински служители, представители на неправителствени организации, училища, детски градини, медии, заинтересовани лица. 

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.