Календар

Информационна кампания на Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

01.10.2015 | 10:00

Стартира информационна кампания на Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, която ще се проведе в гр.Силистра на 1 октомври от 10,00 часа в зала „Дунав“ на хотел „Дръстър“.

Информационен ден на Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ в Силистра

01.10.2015 | 10:00

На 1 октомври (четвъртък) 2015 г., от 10:00 ч., в хотел „Дръстър“ ще бъде проведена информационна среща за представяне на отворени процедури за кандидатстване с проекти по ОП НОИР. Събитието е част от националната информационна кампания на Управляващия орган на програмата. 

ОИЦ – Пловдив с открита приемна в гр. Кричим за актуални възможности за кандидатстване с проекти

01.10.2015 | 13:00

На 1 октомври от 13,00 часа центъра на гр. Кричим, Община Кричим, Областен информационен център – Пловдив организира открита приемна, на която екипът ще предоставя информация за актуални и предстоящи конкурси, финансирани по оперативни програми „Наука и образование за интелигентен растеж“, „Иновации и конкурентоспособност“ и „Развитие на човешките ресурси“. Екипът ще популяризира дейността на ОИЦ – Пловдив, за достигане до по-широк кръг потребители на предлаганите услуги.  

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.